Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Hakemuksen laadinta kannattaa antaa laadintaan perehtyneelle asiamiehelle

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen alkaa kirjallisen yrityssaneeraushakemuksen toimittamisella toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Toimivaltainen käräjäoikeus on se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä yritys on. Yleensä yrityssaneerausta hakee velallisyritys itse. Hakemuksen laadinta kannattaa antaa saneeraushakemusten laadintaan perehtyneelle asiamiehelle. Asiaan perehtynyt asiantuntija voi jo alkutaipaleen tietojen pohjalta arvioida saneerauksen onnistumisen edellytyksiä ja menettelyn vaatimia kustannuksia.

Hakemusmenettelyä yksinkertaistaa ja nopeuttaa tilanne, jossa viisi merkittävää ulkopuolista velkojaa puoltaa hakemusta. Muussa tilanteessa velalliselta vaaditaan tarkkoja selvityksiä saneerauskelpoisuudestaan ja erillinen asiaa koskeva lausunto tilintarkastajalta.

Yrityssaneeraukseen voi hakeutua niin yksityinen elinkeinoharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta, mutta myös asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys.

Yrityssaneeraus­menettelyn aloittamisen esteet

Saneerausmenettelyn aloittamisen esteenä voi olla velallisyrityksen täysi maksukyvyttömyys ja se, että maksukyvyn palauttaminen saaneerausohjelman avulla on hyvin epätodennäköistä tai mahdotonta. Mikäli maksukyvyttyömyys todetaan helposti uusiutuvaksi, yrityssaneerausta ei myöskään aloiteta. Maksukyvyttömyys itsessään ei kuitenkaan este, mutta täytyy pystyä osoittamaan, että maksukyvyttömyys kyetään tervehdyttämistoimilla korjaamaan.

Yrityssaneerausmenettelyä ei aloiteta, mikäli velallisyrityksen varat eivät riitä kattamaan saneerausmenettelyn kustannuksia tai jos velallisyritys ei todennäköisesti kykene maksamaan velkoja, jotka syntyvät menettelyn alkamisen jälkeen.

Mikäli velallisyrityksen kirjanpitoa on laiminlyöty ja sen todetaan olevan olennaisesti puutteellinen tai virheellinen, menettelyä ei yleensä aloiteta. Tällöin kirjanpitoa voidaan kuitenkin yrittää saattaa asianmukaiseen ja luotettavaan tilaan, ja tämän onnistuessa yrityssaneeraukseen hakeutumista voidaan harkita.

Haluatko kysyä jotain yrityssaneeraukseen hakeutumisesta?

Ota meihin yhteyttä, niin kartoitetaan yrityksesi tilannetta tarkemmin.