Yritys­saneerauk­sella uusi alku yrityksel­lesi

Vältä konkurssi, hakeudu yrityssaneeraukseen ajoissa

Yrityssaneerauksella voidaan rauhoittaa yrityksen tilannetta, jolloin taloudellisissa ongelmissa olevan yrityksen tervehtyminen voi alkaa. Yrityssaneeraus on usein ainut keino pelastaa velkainen yritys konkurssilta. Mikäli yritys hyväksytään saneeraukseen, saa se yleensä noin 8 - 12 kuukauden rauhoitusajan velkojen maksulle. Velkojat eivät myöskään voi hakea yritystä konkurssiin, jos yrityksen saneeraushakemus on vireillä käräjäoikeudessa, vaikkei sitä olisikaan vielä käsitelty.

Yrityksen kannattaa hakeutua yrityssaneeraukseen jo siinä vaiheessa, kun yritystä uhkaa maksukyvyttömyys. Yrityssaneerausmenettely on aina tapauskohtaista ja kussakin tapauksessa pyritään pelastamaa se, mikä yrityksen toiminnan kannalta on olennaisinta.

Hakeuduttaessa yrityssaneeraukseen hyvissä ajoin, voidaan puuttua niihin ongelmiin, jotka hoitamattomana ajaisivat yrityksen konkurssiin. Usein yrityssaneeraus ja perusteellinen talousremontti ovat ainoat keinot, jolla rakenteeltaan terve yritys saa toiminnalleen uuden mahdollisuuden.

Saneerausmenettely

Saneerausmenettelyssä yritykselle suunnitellaan maksuohjelma, jonka tavoitteena on estää yritystä ajautumasta konkurssiin. Saneeraukseen hyväksytty yritys alkaa suorittaa velkojenmaksua maksuohjelman mukaisesti. Maksuohjelman lisäksi yrityssaneerauksen tavoitteena on löytää keinoja kannattavuuden tehostamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Lisäksi voidaan harkita yrityksen toimintaa parantavia omistajamuutoksi ja toiminnan uudelleenorganisointia.

Company Services & Consulting CSC Oy on Varkaudessa toimiva velkaisten yritysten talouden vakauttamiseen erikoistunut yritys. Toimimme koko Suomen alueella. Laadimme yrityssaneeraushakemuksia ja palveluihimme kuuluvat myös kirjanpitotyöt, rästikirjanpidot, valmiit osakeyhtiöt, yritysmyynti ja -välitys sekä kaikki muut talous- ja lakipalvelut.

Yhtiösi velkatilanteessa, ota meihin yhteyttä välittömästi. Yhdessä keksimme varmasti ratkaisun ongelmiisi. Yrityssaneeraushakemuksen tekeminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja sen jättäminen käräjäoikeuteen pysäyttää konkurssiprosessin. Näin saat rauhan velkojilta. Mikäli yrityksesi on haettu konkurssiin, ota meihin heti yhteyttä. Tilanne voi olla vielä pelastettavissa.

yrityssaneeraus Lue koronatiedotteemme klikkaamalla tästä

Tavoitteena terve ja maksukykyinen yritys

Yrityssaneeraus palvelee niin yrittäjää ja omistajaa kuin myös yrityksen sidosryhmiä. Yrityssaneerauksen tulee toteutuessaan tuottaa parempi lopputulos sekä velkojille että takaajille. Yrityssaneerauksen tavoitteena on kaikkien osapuolten etua ajava lopputulos eli maksukykyinen yritys.

Haluatko kysyä jotain yrityssaneeraukseen liittyen? Haluatko hakeutua yrityssaneeraukseen? Ota rohkeasti meihin yhteyttä, niin laitetaan asiat rullaamaan oikeaan suuntaan.

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen alkaa kirjallisen yrityssaneeraushakemuksen toimittamisella toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Hakemuksen laadinta kannattaa antaa saneeraushakemusten laadintaan perehtyneelle asiamiehelle.

Lue lisää täältä!

Saneerausohjelma

Saneerausohjelma jaetaan kahteen osaan eli selvitysosaan ja toimenpideosaan. Selvitysosassa selvitetään yrityksen taloudellinen tilanne ja toimenpideosassa suoritetaan varsinaiset saneeraustoimenpiteet ja velkajärjestely.

Lue lisää täältä!