Saneerausohjelma

Saneerausohjelma jakautuu selvitysosaan ja toimenpideosaan

Rakenteellisesti saneerausohjelma jaetaan kahteen osaan eli selvitysosaan ja toimenpideosaan. Selvitysosassa selvitetään yrityksen taloudellinen tilanne ja toimenpideosassa suoritetaan varsinaiset saneeraustoimenpiteet ja velkajärjestely.

Selvitysosa

Asianmukaisesti tehty selvitys antaa asianomaisille perustietoa esityksen sisällön arvioimiseksi. Pääsääntöisesti selvitysosa kertoo yrityksen taloudellisen tilanteen. Useimmiten selvityksen hoito ulkoistetaan tilitoimiston hoidettavaksi.

Selvitysosa sisältää tiedot velallisen varallisuudesta, veloista ja muista sitoumuksista, menettelyn alkamisen jälkeen tapahtuneista muutoksista velallisyrityksen organisaatiossa, menettelyn alkamisen jälkeen otetuista uusista luotoista ja niihin liittyvistä vakuuksista ja sitoumuksista, velkojen ja velallisen välillä vallitsevista TakSL 3§:ssä tarkoitetuista läheisyyssuhteista, velallisyrityksen toimintaan kohdistuneiden tarkasusten tuloksista, velallisen mahdollisista rikoksista sekä takisinsaantiperusteita koskevista toimenpiteistä, havainnoista tai epäilyistä. Lisäksi se sisältää tietoa millaiseksi velallisen taloudellisen tilanteen ja toimintaedellytysten sekä velkojien aseman voidaan olettaa muodostuvan ilman saneerausohjelmaa ja -ohjelman avulla, ja onko velallinen täyttänyt YSL 13§:ssä säädetyn tiedonanto- ja myötävaikutusvelvollisuuden. Näiden kohtien lisäksi selvitetään muut velallisen tai velallisen harjoittamaa toimintaa koskevat seikat, joilla on merkitystä saneerausohjelman ja sen toteuttamisedellytysten arvioinnissa.

Toimenpideosa

Saneerausohjelman toimenpideosassa kartoitetaan yritysvelallisen toiminnan tervehdyttävät toimenpiteet ja järjestelyt. Tämän lisäksi yksilöidään velallisen ja velkojan asemaa koskevat toimenpiteet ja järjestelyt sekä perustellaan ne.

Toimenpideosan merkittävä kokonaisuus on maksuohjelma, josta ilmenee velkajärjestelyn sisältö ja kunkin velan osalta eritelty maksuaikataulu.

Haluatko kysyä jotain saneerausohjelman sisällöstä?

Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua mielellämme.